• Slide Top

Aktuálně

Ředitelské volno 29. 6. a 30. 6. 2020

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vyhlašuji ředitelské volno z provozních důvodů na dny 29. 6. a 30. 6. 2020. Týká se žáků a pedagogů základní školy včetně školní družiny, školní jídelna bude zajišťovat služby pouze pro mateřskou školku, kde bude probíhat běžný provoz.

ředitel školy

Přípravná třída - informace

Vážení rodiče dětí, kterých se od 1. 9. 2020 týká přípravná třída.

Tímto Vám dávám na vědomí, že ve středu 17. 6. 2020 v 16:30 hod. se v budově MŠ uskuteční informativní schůzka ohledně přípravné třídy. V případě potřeby Vás i nadále budeme informovat pomocí emailových schránek.

Účast na této schůzce je nutná.

                                                     ředitel školy

Informace pro rodiče 2. stupně

Vážení rodiče,

 

do systému EDOOKIT a emailových schránek Vám byly zaslány informace ohledně možnosti účasti žáků 6., 7. a 8. tříd ve škole.

 

                                         ředitel školy

Výsledky zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Výsledky zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

 

Registrační číslo Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí
75 PŘIJATO
26 PŘIJATO
24 PŘIJATO
69 PŘIJATO
80 PŘIJATO
95 PŘIJATO
55 PŘIJATO
42 PŘIJATO
40 PŘIJATO
52 PŘIJATO
44 PŘIJATO
94 PŘIJATO
49 PŘIJATO
33 PŘIJATO
08 PŘIJATO
67 PŘIJATO
0908 PŘIJATO
31 PŘIJATO
90 PŘIJATO
98 NEPŘIJATO
1840 PŘIJATO
03 NEPŘIJATO
15 PŘIJATO
16 PŘIJATO
18 PŘIJATO
05 PŘIJATO
09 NEPŘIJATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Rakvicích 15. 5. 2020                                               vedoucí učitelka MŠ Jana Janoušková

Informace pro rodiče MŠ i ZŠ

Vážení rodiče,

tímto Vám sděluji několik důležitých informací:

Pro rodiče dětí MŠ:

Se souhlasem zřizovatele jsme se rozhodli, že v pondělí 11. 5. 2020 znovu otevřeme MŠ bez omezení počtu žáků. Konkrétní informace o průběhu další docházky jste již obdrželi a následně ještě obdržíte emailem od vedoucí učitelky MŠ, na kterou se v případě potřeby také obracejte. Provoz jsme z pochopitelných důvodů byli nuceni upravit dle manuálu, který jsme obdrželi z Ministerstva školství (dále jen MŠMT). Celý tento dokument si můžete otevřít v tomto odkazu - http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss, kliknutím na mateřské školy. Bude zajištěn i chod školní jídelny. Dbejte prosím při samotném nástupu a během docházky pokynů zaměstnanců MŠ, abychom chránili sebe i ostatní.

Dále upozorňujeme, že probíhají zápisy do MŠ od 4. 5. do 12. 5. 2020 viz informace v předchozích zprávách.

Pro rodiče žáků ZŠ:

V pondělí dne 11. 5. 2020 bude dána žákům 9. roč. možnost účastnit se výuky ve škole formou přípravy na přijímací zkoušky. Účast je dobrovolná. Z naší strany bude provoz zajištěn vč. školní jídelny v omezeném režimu dle manuálu MŠMT, který rovněž naleznete pod odkazem - http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss, kliknutím na základní školy. U ostatních žáků bude i nadále probíhat distanční výuka. V pondělí, dne 25. 5. 2020 bude zahájen omezený provoz pro žáky 1. stupně, tzn., že bude probíhat více méně běžná výuka spolu s distanční pro žáky, kteří fyzicky přítomni nebudou, o samotné organizaci budete ještě vyrozuměni. Pro podrobnější informace doporučujeme také odkaz - http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru, jehož podmínky si upravíme dle našich možností.

V případě potřeby neváhejte kontaktovat své třídní učitele nebo ŘŠ.

zobrazit všechny aktuality

Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Historie školy

Předpoklad vzniku školy se datuje do roku 1503. Tehdy povýšil olomoucký biskup rakvickou kapli na kostel a ustanovil v Rakvicích faráře. Poněvadž školy vznikaly při farách, lze předpokládat, že s farou nebo záhy po ní byla v Rakvicích zřízena i škola.

Nejstarší ověřený doklad o existenci školy v naší obci pochází z roku 1692. Rakvice tehdy od Bedřicha z Oppersdorfu koupil Jan Adam Ondřej z Líchtenštejna a v době prodeje byl v Rakvicích obnoven kostel a škola. Další doklady jsou až z 18. století. Je známo že kolem roku 1750 působil na rakvické škole učitel Libor Hlaváček. Prvním oficiálně ustaveným učitelem se stall roku 1784 Jan Schleier.

Tehdejší škola byla na náklad obce zřízena vedle obecní hospody u kostela. Po vyhoření roku 1806 se dva roky vyučovalo v domě č. 5 u obecního sklepa. Na místě vyhořelé budovy byla roku 1808 z nařízení zemské vlády postavena nová školní budova, která však měla pouze jednu učebnu. Nákladem 16 330 zlatých byla na místě, kde stála obecní hospoda a kovárna, postavena škola se čtyřmi učebnami a v září 1882 slavnostně otevřena. Od roku 1907 se vyučovalo již v šesti třídách. Ze slavných osobností je nutno připomenout Aloise Mrštíka, který zde působil dva roky(1882-1884). Šířil pokrokové myšlenky, rozvinul čtenářský spolek Žerotín a ochotnické divadlo.

Až do roku 1931 docházeli žáci z Rakvic na měšťánku do Podivína. Obětavým úsilím občanů Rakvic se během tří let s nákladem 1 200 000 Kčs podařilo zřídit měšťanskou školu. Vyučovat se zde začalo v roce 1932.

více o historii školy

  • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653